PTT Službenik Beograd

Opšti uslovi:

 • IV stepen stručne spreme – bilo koji smer;

 

Opis posla:

 • Vrši evidenciju kroz sve službene knjige (dolaska, odlaska na posao, primopredaja ključeva kase), zaduženje poštanskim žigom, novcem glavne blagajne, pomoćne blagajne
 • Obavlja pismonosne , paketske usluge i prijem post-expressa, telegrama i paketa
 • Obavlja uplate i isplate sa tekućih računa, naplatu računa (komunalne usluge, telefonski računi, računi mob.telefonije i dr)
 • Vrši uplate i isplate uputnica (poštanske i elektronske)
 • Vrši prodaju poštanskih vrednosnica (poštanske markice i koverte)
 • Vrši evidenciju prodaje poštanskih vrednosnica kroz fiskalnu kasu
 • Na kraju radnog dana vrši otpremu svih vrsta primljenih pošiljaka
 • Sravnjuje i arhivira dokumenta na kraju radnog dana, koji su primljeni tokom smene
 • Vrši predaju novčanih sredstava i odlaže ih u sef;
 • Rešava reklamacije nastale u svom radu;

Tražimo osobu koja je:

 • Odgovorna, efikasna i posvećena
 • Ima razvijene komunikacijske veštine
 • Samostalna u radu
 • Dobro funkcioniše u timu

Tražimo pozitivne, dinamične, vredne osobe, spremne da učestvuju u izgradnji savremenog koncepta pružanja usluga našim krajnjim potrošačima.

Ukoliko želite da se odazovete na izazov, konurišite za posao popunjavanjem on-line formulara sa obaveznom naznakom radnog mesta  PTT Službenik Beograd


Copyright © 2018. Univerexport d.o.o. Sva prava zadržana.