Prodavac I kategorije-Petrovaradin

Mi Vam nudimo:

 • Prijavu od prvog dana na pun iznos plate
 • Mogućnost napredovanja
 • Rad u dinamičnom okruženju

Opšti uslovi:

 • Mininum III stepen stručne spreme
 • Afinitet za rad sa ljudima i rad u timu

Opis posla:

 • Vođenje računa o urednosti i ispravnosti izloženih proizvoda, rokovima trajanja proizvoda, bar kodova, deklaracija, kao i ostale prateće dokumentacije robe
 • Praćenje temerature rashladnih vitrina i komora na odeljenju
 • Priprema proizvoda za dalju upotrebu i prodaju - pečenje peciva i izlaganje peciva prema ustanovljenim procedurama za rad
 • Prenos  potrebne  robe  iz magacina u objekat za izlaganje i rad na odeljenju
 • Raspakivanje i sortiranje robe i sprovođenje određenog načina izlaganja robe prema dostavljenom planogramu
 • Posluživanje potrošača željenom robom 

 

Svi zainteresovani kandidati treba da dostave svoju prijavu popunjavanjem formulara na zvaničnom sajtu Univerexporta sa obaveznom naznakom

„Za Konkurs Prodavac I kategorije-Petrovaradin“


Copyright © 2018. Univerexport d.o.o. Sva prava zadržana.