Zaposlenje

Kompanija Univerexport je rasla i napredovala zajedno sa svojim zaposlenima, čiji se broj od samih početaka do danas povećao nekoliko stotina puta. I pored toga, principi negovanja porodičnih vrednosti su ostali nepromenjeni i danas. Tajna uspeha kompanije zasnovana je na sposobnostima i kompetencijama zaposlenih, koji će uvek činiti najvredniji intelektualni kapital Univerexporta.

Strategija zapošljavanja usko je povezana sa misijom i vrednostima kompanije i predstavlja održivu investiciju u budućnost sa osvrtom na:

  • Zapošljavanje najboljih kadrova
  • Stvaranje motivacionih uslova rada
  • Praćenje karijere zaposlenih

Ukoliko želite da se pridružite našem timu, popunite prijavu za zaposlenje. Svaka prijava biće pažljivo analizirana,  a kandidati čije prijave najviše odgovaraju zahtevima upražnjenog radnog mesta biće uključeni u proces selekcije.


Copyright © 2022. Univerexport d.o.o. Sva prava zadržana.